استقبال روسیه از نتایج انتخابات در اوکراین و روسیه سفید # مسکو - ایرنا 21/04/73 .سیاسی. تلکس 248 شورای فدراسیون روسیه امروز سه شنبه از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روسیه سفید و اوکراین اظهار خرسندی نمود.
........................................
،روسیه،اوکراین،روسیه،سفید،انتخابات،ریاست،جمهوری،