۲۱ تیر ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5871240
۰ نفر
نگرانی انگلیس از نزدیکی روابط آمریکا و آلمان # لندن - ایرنا 21/04/73 .سیاسی. تلکس 182 باصمیمی شدن روابط آمریکا و آلمان کلینتون جایگاه بخصوصی راکه سالها در روابطش بامتحد خود انگلیس برای این کشور درنظرگرفته بود دراختیارآلمان قرار داد ........................................
،آمریکا،آلمان،انگلیس،،روابط،اجلاس،،گروه،هفت،ناپل،ایتالیا،