۱ تیر ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5869728
۰ نفر
نگرانی سازمان صهیونیست جهانی از زوال صهیونیسم # لندن - ایرنا 3/04/73 .سیاسی. تلکس 123 دراجلاس عمومی سازمان صهیونیست جهانی دراورشلیم که هفته جاری تشکیل شده بودرهبران صهیونیستی ازتضعیف اهداف وبی رمق شدن نفوذ صهیونیسم درجهان ابرازنگرانی کردند ........................................
،سازمان،صهیونیست،جهانی،اورشلیم،وایزمن،رئیس،،جمهور،اسرائیل،سخنرانی، ،یهود،اقلیت،مذهبی،