سخنان علامه فضل الله درباره سیاست آمریکا در خاورمیانه # بیروت - ایرنا 3/04/73 .سیاسی. تلکس 91 علامه فضل الله روحانی برجسته لبنانی باانتقاد شدید ازسیاست دشمنی آمریکا علیه ملت لبنان آمریکا را دشمن قسم خورده ملتهای خاورمیانه توصیف کرد.
........................................
،لبنان،خاورمیانه،آمریکا،علامه،فضل،الله،نماز،جمعه،