ابراز تردید نسبت به توانایی دادگاه جنایتکاران جنگی بالکان # وین - ایرنا 2/04/73 .سیاسی. تلکس 165 فرستاده ویژه سازمان ملل درامور حقوق بشر یوگسلاوی سابق نسبت به توانایی دادگاه ویژه محاکمه جنایتکاران جنگی فاجعه بالکان ابراز تردید کرد.
........................................
،سازمان،ملل،حقوق،بشر،دادگاه،لاهه،بالکان،جنایتکاران،جنگی،تادیوس،، ،مازوویتسکی،