۲۴ اسفند ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5859943
۰ نفر
نمایشگاه سازمان کنفرانس اسلامی دراندونزی برگزار می شود # جاکارتا - ایرنا 24 اسفند 1374 برابر با 14 مارس 1996 یک مقام سازمان کنفرانس اسلامی گفت نمایشگاه تجارت اسلامی سال 1996 "الز" 22 اکتبر ( 30 مهر) دراندونزی برگزار خواهد شد0 " علاء الدین الالی " مدیربخش توسعه فعالیتهای تجارت سازمان کنفرانس اسلامی که از اندونزی دیدار می کند روزپنجشنبه افزود این نمایشگاه با هدف گسترش همکاری های اقتصادی و تبادل دانش فنی بین کشورهای عضو این سازمان به مدت شش روز برگزار می شود0 در حال حاضر 52 کشور دراسیا، خاورمیانه وافریقا عضو این سازمان هستند.
نمایشگاههای قبلی این سازمان در سالهای اخیر به ترتیب درقاهره، تونس کازابلانکا، اسلامبول و تهران برگزار شده است0 انتظار می رود در نمایشگاه امسال سازمان کنفرانس اسلامی 800 شرکت از 30 کشور عضو شرکت کنند0 در نمایشگاه سال 1994 تهران صدها شرکت ایرانی و 600 شرکت از30 کشورعضو سازمان کنفرانس اسلامی شرکت کرده بودند0 منابع مطلع گفته اند تخمین زده می شود که 650 شرکت اندونزیایی دراین نمایشگاه شرکت کنند0