یک روزنامه لبنانی ازبرگزاری اجلاس " شرم الشیخ " مصربه شدت انتقاد کرد # بیروت -ایرنا 20 اسفند 1374 برابر با 10 مارس 1996 یک روزنامه لبنانی روز یکشنبه اجلاس " شرم شیخ " مصر که قرار است چهارشنبه اینده برگزار شود، بشدت مورد حمله قرار داد.
روزنامه الدیار در سرمقاله خود تحت عنوان " تروریستهای جهان درحمایت از تروریسم رژیم صهیونیستی در شرم الشیخ تشکیل جلسه می دهند، نوشت روسای بزرگترین و غنی ترین کشورهای جهان به همراه برخی از حکام سرسپرده عرب در شرم الشیخ گردهم خواهند امد تا حاکمیت صهیونیستها را بر سرزمین ما تثبیت کرده و برای سرکوب فلسطینیان فقیر و بی دفاع تبانی کنند0 الدیار افزود تروریسم آمریکا در ویتنام، تروریسم فرانسه در الجزایر و تروریسم انگلیس در فالکلند بیانگر ماهیت رهبران غرب است که حقوق انسان را برای سرکوبی انسانهای مظلوم وسیله قرار داده و تروریسم صهیونیست را عامل بقای خود بر مسند قدرت می دانند0 اما ان فلسطینی مظلوم که متحمل جنایات فجیع صهیونیستها شده و در طول نیم قرن جان و مال و سرزمینش توسط خونخواران به یغما رفته است اینک که از همه جا و همه محافل حقوق بشر مایوس شده و جسد نیمه جانش به همراه بمب ها در میان دشمن و قاتل خود منفجر می کند، از نظر سردمداران غرب باید مورد مجازات قرار گرفته و خانه محقر و بی سقف او نیز بر سر بازماندگانش خراب شود0 الدیار در سرمقاله خود اضافه می کند تاریخ مملو از مبارزات ملت های مظلوم است همانگونه که ظالمان و ستمگران در رویارویی این مظلومان نعره می کشیدند ولی در نهایت این مظلوم است که با دست لرزان خود کاخهای پولادین ظالمان را درهم شکسته است .