معاون اول رییس جمهور ایران : روابط دوستانه کشورهای اسلامی عامل مهم ثبات خاور میانه است # دمشق -ایرنا دهم اسفند 1374 برابر با 29 فوریه 1996 حسن حبیبی معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دمشق اعلام کرد روابط دوستانه کشورهای اسلامی منطقه براساس ارزش های اسلامی نقش مهمی در ثبات و ارامش منطقه خواهد داشت.
حبیبی در دیدار با "ولید جنبلاط " وزیر امور مهاجرین لبنان و رییس حزب پیشرو و سوسیالیست دروزی این کشوردر سفارت ایران در دمشق گفت روابط تمدن های کهن ،با فرهنک وسنت های مشترک اسلامی مانع نفوذ قدرت های بزرک در منطقه خاور میانه خواهد شد.
حبیبی اظهار داشت برخی از قدرت های بزرک در تلاشند تافرهنک نا متجانس صهیونیست ها رادر منطقه رواج دهند.
معاون اول رییس جمهوری ایران گفت فرهنک ضدانسانی صهیونیست هاهمواره تشنج زا وغیرپایداراست .
وی در بادیدار ولید جنبلاط نیز افزود تقویت روابط همه جانبه نیروهای اسلامی و ملی زمینه ساز اصلی حفظ استقلال اعراب و دیگر ملل منطقه است .
حبیبی در پایان اضافه کرد حرکت و تلاش های نیروهای یاد شده باید همواره در راستای جلو گیری از نفوض سیطره صهیونیست ها در منطقه باشند .