رئیس گروه پارلمانی آلمان و قفقاز: ایران در ایجاد ثبات در منطقه قفقاز نقش سازنده ای دارد 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 بن -ایرنا دهم اسفند 1374 برابر با 29 فوریه 1996 ویمر رئیس گروه پارلمانی آلمان / قفقاز و نائب رئیس مجمع پارلمانی سازمان همکاری و امنیت در اروپا /او0اس0زد0ای / گفت ایران به عنوان یکی ازقدرتهای بزرک نقش خود را در ثبات منطقه قفقاز بازی می کند0 در بیانیه مطبوعاتی که روز چهارشنبه از سوی وی در بن منتشر شد همچنین امده است پس از کشورهای روسیه و ترکیه، ایران به عنوان سومین قدرت مهم منطقه از سالها پیش نقش خود را در برقراری ثبات در قفقاز بازی می کند.
در این بیانیه اضافه شده است هیات پارلمان آلمان در زمینه اوضاع حاکم بر منطقه قفقاز با ادوارد شواردنادزه رئیس جمهوری گرجستان و سایر مقامات ان جمهوری دیدار و تبادل نظر کرد0 به نظر ویمر دیدارهای مذکور می توانند چشم انداز مطلوبی در روند کوششهای مربوط به رفع تشنج و ایجاد امکانات مناسب برای همکاری و برقرای ثبات در گرجستان ، ارمنستان و اذربایجان بوجود آورند0 ویمر در بیانیه خود همچنین متذکر شد کشورهای منطقه قفقاز دیگر تمایلی برای داشتن برادری بزرگتر ندارند حال چه این برادر از نوع گذشته روسیه باشد و چه از نوع جدید ان0