رهبرحزب دسته راستی روسیه همکاری خود با کمونیست هارا غیرممکن دانست # مسکو -ایرنا دهم اسفند 1374 برابر با 29 فوریه 1996 گریگوری یاولینسکی رهبر حزب دست راستی یابلوکو و یکی از نامزدهای سرسخت ریاست جمهوری این کشور هر گونه همکاری خود با جناحهای کمونیست این کشور را غیر ممکن دانست .
یاولینسکی درانتخابات رئیس دومای جدید برای شکست دادن نامزد مرکزگراها با کمونیستها متحد شد و تاکنون محافل سیاسی نسبت به اتحاد وی با چپگراها نگران هستند.
وی روز سه شنبه در گفتگویی با خبرنگاران اظهار داشت هرگز کمونیست نخواهد شد اما کسانی را که بر اثر بدبختی وفلاکت به کمونیست ها رای دادند درک می کند.
رهبرحزب دسته راستی روسیه افزود سیاست های نادرست بوریس یلتسین بخصوص در جنبه های اقتصادی آن علت عمده پیروزی کمونیست ها در انتخابات دوما بوده است .
یاولینسکی گفت فرد پیروز در انتخابات آینده ریاست جمهوری باید چاره محکمی برای جنک چچن ، خصوصی سازی ،رشد قیمت ها و روند همگرایی با جامعه کشورهای مستقل را اتخاذ کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشورگفت پیش بینی آینده مشکل است اما اکثر اهالی روسیه از رای دادن به کمونیست ها و یلتسین خودداری خواهند کرد.
یاولینسکی گفت برنامه اصلاحی خود را حتی اگر به قیمت سرقت آن از سوی رقیبانش باشد منتشر خواهد کرد.
اکثر گروه های دست راستی روسیه از یاولینسکی که به شدت از سوی محافل غربی حمایت می شود به عنوان اصلاح طلبی که نتیجه برنامه هایش قابل پیش بینی نیست نام می برند.