وزیر خارجه تاجیکستان از نقش ایران دربرقراری صلح دراین کشور تجلیل کرد # دوشنبه-ایرنا دهم اسفند 1374 برابر با 29 فوریه 1996 وزیرامور خارجه تاجیکستان ازنقش میانجیگرانه جمهوری اسلامی ایران در روند صلح تاجیکستان تجلیل کرد.
طلبک نظرف چهارشنبه شب درملاقات باعلی اکبرولایتی وزیرامورخارجه ایران که به دوشنبه سفرکرده است گفت دولت تاجیکستان اماده است برای بازگشت ارامش به تاجیکستان به مذاکرات صلح باگروههای مخالف ادامه دهد.
ولایتی دراین ملاقات باتاکیدبراشتراکات وسیع تاریخی ، فرهنگی بین ایران وتاجیکستان تمایل جمهوری اسلامی ایران رابرای همکاری با کشورهای منطقه در یافتن راه حل مسالمت آمیز برای بحران تاجیکستان اعلام داشت .
وی ابراز اطمینان کرد مردم تاجیکستان وگروههای درگیردراین کشور قادر خواهدبود صلح وثبات رابه این جمهوری اسیای میانه بازگردانند.
وزیرامورخارجه تاجیکستان دراین ملاقات علاقمندی کشورش به گسترش روابط باایران رابیان داشت وبااستقبال ازطرح راه اهن سرخس ، تجن که جمهوریهای اسیای میانه رابه خلیج فارس متصل می سازد گفت : این طرح مردم و کشورهای منطقه رابیشتر بهم نزدیک می سازد.
ولایتی بمنظور دعوت ازروسای جمهوری های اسیای میانه برای شرکت درافتتاح خط اهن سرخ ، تجن وگفتگوبامقامات این کشورهابه منطقه سفر کرده است .
وی قراراست روز پنجشنبه بارئیس جمهوروریاست پارلمان تاجیکستان گفتگو کند.