هیئتی از جنبش قومی مهاجر با رئیس جمهوری پاکستان درباره مسئله کراچی دیدار و مذاکره کرد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد -ایرنا دهم اسفند 1374 برابر با 29 فوریه 1996 یک هیئت از جنبش قومی مهاجر عمده ترین گروه مخالف دولت در ایالت سند پاکستان روز چهارشنبه با رئیس جمهوری این کشور درباره مسائل کراچی دیدارو مذاکره کرد.
به گزارش منابع خبری ، محور اصلی این مذاکرات چگونگی حل اختلاف های جنبش مذکور با دولت مرکزی بود که در نتیجه ان کراچی صحنه رویدادهای خشونت بار بسیاری شده است.
جنبش قومی مهاجر که نمایندگی مهاجرین اردوزبان در پاکستان را به عهده دارد ، از سوی مقام های رسمی عامل اصلی خشونت های کراچی خوانده می شود که در سال 1995 بیش از دو هزار قربانی داشته است.
به گزارش رادیو پاکستان ، اشتیاق اظهر سناتور عضو جنبش قومی مهاجر پس ازدیدار خود با رئیس جمهوری این کشور گفت که از مذاکرات روز چهارشنبه راضی است .
وی افزود پس از انکه الطاف حسین رهبر جنبش را از مذاکرات مطلع ساخت جزییات و نتایج ان را اعلام خواهد کرد.
الطاف حسین از حدود چهار سال پیش در یک تبعید خود ساخته در لندن بسر می برد.
دولت و جنبش مذکور از 20 تیر تا چهارم مهر ماه گذشته 9 دور مذاکره را با هدف حل اختلاف ها برگزار کردند که نتیجه ای در بر نداشت.