ایران و پاکستان با صدور بیانیه ای از اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کردن # تهران - ایرنا 30 بهمن ماه 74 برابر با 19 فوریه 1996 درپایان سفر سه روزه نجم الدین شیخ قایم مقام وزارت خارجه پاکستان به تهران یک بیانیه مشترک مطبوعاتی منتشر شد که در ان طرفین باابراز نگرانی از ادامه درگیری و خونریزی در افغانستان خواستار خاتمه ان شدند.
دراین بیانیه دوطرف همچنین خواستار یک راه حل سریع عادلانه و بادوام مطابق باخواسته های مردم مسلمان افغانستان شدند.
جمهوری اسلامی ایران و پاکستان همچنین توافق کردند که راه حل بحران داخلی افغانستان توسط خود افغانها ازطریق مذاکرات صلحآمیز بوسیله رهبران افغانی صورت گیرد و ایران و پاکستان نیزبه تلاشهای خود برای تسهیل در ایجاد اجماع بین رهبران افغانی برای حل و فضل اختلافات ازطریق صلحآمیز به منظور جلوگیری از مخاصمه و خونریزی بیشتر ادامه خواهند داد تا مردم افغانستان بتوانند به بازسازی کشورشان بپردازند.
در این بیانیه حمایت جمهوری اسلامی ایران و پاکستان از تلاشهای جاری سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد برای برقراری صلح و تفاهم و اشتی در افغانستان اعلام شده و طرفین خواستار تشدید تلاشها برای ارائه کمک های انساندوستانه به مردم افغانستان شده اند.
در این بیانیه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده روابط دوکشور اسلامی همسایه پاکستان و افغانستان هرچه سریعتر بهبود یابد.
دو طرف دراین بیانیه ضمن ابراز رضایت از روابط دوجانبه، توافق کردند اقدامات بیشتر برای توسعه و تعمیق روابط را معمول دارند.