گورباچف : بهترین شیوه حل بحران چچن مذاکره مستقیم یلتسین و دودایف است # مسکو - ایرنا 24 بهمن ماه 74 برابر با 13 فوریه 1996 میخائیل گورباچف آخرین رییس جمهور شوروی سابق گفت بهترین شیوه حل بحران در چچن انجام مذاکرات مستقیم بین بوریس یلتسین رییس جمهور روسیه و جوهر دودایف رهبر رزمندگان چچن است .
وی روز سه شنبه در مصاحبه ای با تلویزیون مسکو اظهارداشت خروج بی قید وشرط ارتش از چچن نتیجه منفی ببار خواهدآورد.
گورباچف گفت برگزاری انتخابات و بروی کارآوردن دوکوزاوگایف به عنوان رهبر چچن در راه برقرای صلح اقدام مثبتی نبوده است .
وی افزود در یک جمع بندی از جنک چچن دودایف در جداکردن چچن از روسیه و کرملین در توسل به زور بر علیه چچن هابا شکست مواجه شده اند.
دراین حال بوریس نمتسوف استاندار اصلاح طلب استان " نیژنی نووگورود" روسیه نیز از یلتسین خواست تا با سفر به چچن با رهبران این جمهوری مذاکره ک ند.
نمتسوف در ماه جاری با جمع آوری یک میلیون امضاء از اهالی استان محل ماموریتش خواستار قطع فوری جنک در چچن شد.
وی در گفتگو با رادیو سراسری روسیه گفت اقدام مردم نشان دهنده طرح جامعی برای بر قراری صلح نیست بلکه از خواسته آنها برای رسیدن به یک هدف عالی حکایت می کند.
یلتسین هفته پیش گفته بود که امضاکنندگان چنین طومارهایی راه های عملی برقراری صلح را ارائه نکرده اند.