یک روزنامه سوری : اسراییل باداشتن 200 کلاهک هسته ای تهدید جدی برای منطق است # دمشق - ایرنا 24/ 11/ 74 برابر با 13 فوریه 1996 روزنامه البعث چاپ دمشق روزسه شنبه نوشت رژیم صهیونیستی باداشتن 200 کلاهک هسته ای تهدید جدی برای منطقه می باشد.
این روزنامه افزود رژیم صهیونیستی باداشتن این سلاح ها چگونه می خواهد روند صلح رادنبال کند.
به نوشته البعث اتحادیه عرب بارها نسبت به این خطر به اعراب هشدار داده است واعراب باید همچنان متوجه خطر دشمن واقعی خود باشند.
این روزنامه افزود سلاحهای هسته ای و کشتارجمعی اسراییل به عنوان یک خطر جدی همچنان در سرزمین های اشغالی انبار شده اند.
البعث شرط بر قراری صلح را عقب نشینی کامل ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان و بلندی های جولان اعلام کرد.