یک روزنامه سوری : جمهوری اسلامی از جایگاه بسیارقوی در منطقه برخورداراست # دمشق - ایرنا 24/ 11/ 74 برابر با 13 فوریه 1996 روزنامه سوری تشرین نوشت ، جمهوری اسلامی از جایگاه بسیار قوی و مواضع استراتژیک در منطقه برخوردار است .
تشرین افزود ، ایران از اغاز حرکت انقلاب اسلامی تاکنون همچنان علیه امپریالیسم قیام کرده است .
این روزنامه در مورد روابط ایران با سوریه می نویسد روابط دو کشور بسیار استراتژیک بوده و دمشق و تهران بر تمام موانع در این مسیر غلبه کرده اند.
به نوشته تشرین سوریه از اغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از مواضع جمهوری اسلامی در تمام مسایل منطقه پشتیبانی کرده و جمهوری اسلامی ایران نیز همواره حامی سوریه بوده است .
تشرین نوشت ، سوریه همچنان بر توسعه و تقویت همه جانبه روابط خود با جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد .