مفتی بیت المقدس : دیدارهای سیاسی مسلمانان از فلسطین اشغالی گناه است # آتن - ایرنا 13 بهمن ماه 74 برابر با دوم فوریه 1996 شیخ اکرمه صبری مفتی بیت المقدس گفت جایز نیست مسلمانان به دعوت رژیم صهیونیستی از فلسطین اشغالی دیدار کنند و یا میهمان این رژیم شوند 0 شیخ صبری روز پنجشنبه به روزنامه مصری الاهرام گفت رژیم صهیونیستی از این دیدارها بهره های سیاسی می برد و در نتیجه دیدارکنندگان گناهکار تلقی می شوند0 با وجود این شیخ صبری روشن کرد که دیدارهای مسلمانان برای اهداف مذهبی مثل اقامه نماز در مسجد الاقصی و یا دیدار بستگان جایز است، اما به شرطی که این دیدارها برای اسرائیل نفعی نداشته باشد0 مفتی بیت المقدس از مسلمانان خواست برای ورود به فلسطین از مبادی ورودی تحت کنترل دولت خود گردان فلسطینی استفاده کنند 0 روزنامه فلسطینی النهار روزچهارشنبه گزارش داد اعراب واسرائیل مشغول گفتگو در مورد این موضوع هستند که به مسلمانان کشورهای عربی اجازه داده شود در ماه رمضان فقط به مدت یک روز برای اقامه نماز از بیت المقدس دیدار کنند 0