دو سنک نوشته مربوط به هزاره قبل از میلاد به موزه ارومیه انتقال داده شد # ارومیه - ایرنا 12 بهمن ماه 74 برابر با اول فوریه 1996 مدیر میراث فرهنگی اذربایجان غربی گفت : دو سنک نوشته بزرک مربوط به هزاره اول قبل از میلاد که در مناطق غربی اذربایجان غربی کشف شده اند ، به سالن اصلی موزه ارومیه ( شمال غرب ایران ) انتقال داده شدند.
" ابراهیم حیدری " روز پنجشنبه گفت : این دو سنک نوشته که به کلاشین و موانا شهرت پیدا کرده اند، به خط میخی و به دو زبان اوراتوئی و اشوری نوشته شده اند.
کتیبه کله شین در منقطه مرزی بخش اشنویه قرار داشت که با اغاز جنک تحمیلی به ارومیه انتقال داده شد و کتیبه موانا نیز دو ماه پیش در روستای موانای ارومیه کشف شده است.
شباهت هایی که در زبان - خط و شیوه نگارش و اندازه های این دو کتیبه وجود دارد ، بیانگر تقارن تاریخی ، وحدت و قومی این دو سنک نوشته است.
سنک نوشته کلاشین با همکاری کارشناسان میراث فرهنگی و باستان شناسی داخلی ترجمه شده و هم اکنون ترجمه ان به دو زبان فارسی و انگلیسی بر روی لوحه فلزی در کنار ستون اصلی در موزه قرار گرفته است .
کتیبه کله شین در ستایش رب النوع اوراتوو فرمانروای این سرزمین و ایین قربانی کردن نوشته شده که تاریخ 814 قبل از میلاد از ان استخراج می شود.
کتیبه موانا که 75/2 طول و 70 سانتی متر عرض و 30 سانتی متر ضخامت دارد ، برخلاف کتیبه کلاشین در چهار سوی ان نوشته هایی به خط میخی و به دو زبان اوراتوئی و اشوری نقش بسته است .
کتیبه موانا به دلیل نامرغوبی نوع جنس سنک آن دچار فرسایش و صدمه هایی شده است ولی بااینحال دوره تاریخی - قدمت - اسم فرمانروا و معبد رب النوع از ان قابل استخراج است .
این دو کتیبه برای حفاظت و قرار دادن درسالن بازدید به موزه ارومیه انتقال داده شده است .
موزه ارومیه پس از موزه ایران باستان ، غنی ترین موزه ایران است.
دراذربایجان غربی غیر از ارومیه سه موزه دیگر در شهرهای خوی - ماکو و میاندواب وجود دارد که اثار باستانی و تاریخی ایران زمین در ان به نمایش گذاشته شده است.