کارگران معادن ذغال سنک روسیه دست به اعتصاب سراسری می زنند # مسکو - ایرنا هشتم بهمن ماه 74 برابر با 28 ژانویه 1996 کارگران معادن ذغال سنک روسیه از روز 12 بهمن ماه ( اول فوریه ) در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان ، اعتصاب نامحدودی را اغاز خواهند کرد.
به گزارش تلویزیون مسکو " ویتالی بودکو " رییس اتحادیه کارگران معادن ذغال سنک روسیه گفت تاکنون بیش از یک تریلیون روبل از دستمزدهای کارگران معادن ذغال سنک روسیه پرداخت نشده است .
این تصمیم پس از تحصن سه روزه و بی نتیجه حدود هزار نفر از کارگران معادن در مقابل بنای هیات دولت روسیه گرفته شد.
گفته می شود معادن ذغال سنک روسیه هم اکنون چهار تریلیون روبل از مشتریان خود طلبکار هستند.