راههای گسترش همکاریهای بین المللی ایران وترکمنستان درنشست روسای جمهور د کشورموردبررسی قرارگرفت # تهران - ایرنا 2 / 11/ 74 برابر با 22ژانویه 1996 روسای جمهوری ایران و ترکمنستان بعد ازظهر دوشنبه درمذاکراتشان روابط دوجانبه ، همکاریهای مشترک درمسایل بین المللی و راههای گسترش بیش از پیش مبادلات تجاری ،صنعتی ،فرهنگی رامورد تبادل نظر قراردادند .
صفرمرادنیازاف رئیس جمهوری ترکمنستان دراین دیدار باتبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان از اقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به عنوان بنیانگذار روابط خوب و صمیمی ایران و ترکمنستان یاد کرد و افزود : ما همواره برای حل بسیاری از موضوعات باایشان مشورت می کنیم .
نیازاف باقدردانی از پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از اعلام سیاست بی طرفی ترکمنستان درسازمان ملل ، نقش ایران برای موفقیت برنامه های منطقه ای رابسیار مهم توصیف کرد .
رئیس جمهور ترکمنستان اقدامات جمهوری اسلامی ایران درامر اتصال شبکه راه اهن سراسری اسیا / پروژه مشهد - سرخس / رامورد تمجید قرارداده و گفت : اراده سیاسی مسئولان ترکمنستان برپایه تقویت و گسترش هرچه بیشتر روابط باایران استوار است .
هاشمی رفسنجانی نیز دراین دیدار باتشکر از سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران ، توسعه روابط دوجانبه دو کشور رادرکلیه زمینه ها مستعد خواند و افزود روند گسترش روابط فیمابین باید الگویی برای روابط سایر کشورهای منطقه بایکدیگر باشد .
رئیس جمهور از طرح خط اهن سرخس - مشهد بعنوان یک پروژه مهم بین المللی یاد کرد و افزود : ارتباط خط اهن اسیای مرکزی به ایران و از ایران به اروپا تاثیر بسزایی دروضعیت اقتصادی هریک از کشورهای منطقه داشته و موجبات تحکیم و دوستی بین کشورهارافراهم می اورد .
هاشمی رفسنجانی ضمن اظهار امیدواری نسبت به تفاهم و همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر ، حفظ محیط زیست و منابع دریای خزر و درنظر داشتن مصالح کلی دریا و منطقه را لازم دانست و ضرورت توافق هرچه سریعتر کشورهای ساحلی دریای خزر برای حفاظت و بهره برداری از ان را مورد تاکید قرار داد.
رئیس جمهوری از همکاریهای مشترک دو کشور درزمینه های فیبرنوری ، نفت ، گاز ، اب و برق ، ایجاد سیلو و راه سازی ، تبادل تجربه های فنی و صنعتی و افزایش سطح مبادلات تجاری طرفین ، به عنوان نمونه ای از همکاریهای مهم ایران و ترکمنستان نام برد .
هاشمی رفسنجانی همچنین توسعه همکاریهای دوجانبه و چند جانبه باکشورهای همسایه از جمله روسیه ، ترکمسنان ، اوکراین ، هندوستان ، پاکستان و دیگر کشورها درجهت گسترش ارتباطات تجاری و اقتصاد متقابل بااسیای مرکزی و گسترش همکاری اقتصادی منطقه ای را ضروری دانست و ان را عامل اصلی درجهت پیشرفت وصلح و ثبات منطقه ای ذکر کرد .
روسای جمهوری دو کشور دراین دیدار درمورد اوضاع افغانستان وتاجیکستان به تبادل نظر پرداختند و برضرورت خاتمه بحران دران کشورها به عنوان یک اقدام انساندوستانه مورد نیاز منطقه ، تاکید کردند .
رفسنجانی ونیازاف باتاکید برتسریع دراجرای تصمیمات متخذه ، اراده دو کشور برای تقویت هرچه بیشتر روابط فی مابین راابراز و از افزایش تبادل هیات درسطح سران ، مقامات و کارشناسان بمنظور تعمیق هرچه بیشتر روابط دو جابنه استقبال کردند .