تیم ملی والیبال نشسته ایران در نخستین دیدار خود هلند را شکست داد # تهران ایرنا 21 /10/ 74برابر با 11ژانویه 1996 تیم ملی والیبال نشسته الف ایران که به همراه تیم ب برای انجام سه دیدار تدارکاتی برابرتیم هلندوشرکت دررقابتهایی به نام ( دابل داچ ) دراین کشوربسرمی برد، روزچهارشنبه دراولین دیدار خودتیم ملی والیبال نشسته هلندراشکست داد.
دراین دیدارکه باحضور انبوه تماشاگران هلندی وجمعی از مسئوولان سفارت ایران درشهر خواداح برگزارشد ، تیم ملی والیبال نشسته الف ایران 3-1 برحریف خودچیره شد.
تیم ملی والیبال نشسته ب ایران که دراولین دیدار خود برابرتیم ملی والیبال نشسته هلندنایب قهرمان جهان شکست راپذیراشده بود دردومین دیدار خودامروز به مصاف این تیم خواهدرفت .
رقابتهای ( دابل داچ ) باشرکت 10 تیم از کشورهای هلند، نروژ ، آلمان ، جمهوری اسلامی ایران ( دوتیم ) ، تیم ملی والیبال بزرگسالان هلند، قهرمان باشگاه های این کشور وآلمان برگزارمی شود.