بحرین ازحمله اریتره به جزیره حنیش بزرک ظهار نگرانی کرد # ابو ظبی - ایرنا 3/10/74 برابر با 24 دسامبر 1995 بحرین روز یکشنبه نسبت به تهاجم مسلحانه اریتره به جزیره"حنیش بزرک" واقع در جنوب دریای سرخ ابراز نگرانی کرد .
هیئت وزیران بحرین در جلسه روزیکشنبه خود تهاجم اریتره را تهدیدی برای امنیت و ارامش منطقه دریای سرخ و یک اقدام تشنج آمیز توصیف کرد.
بحرین همچنین اقدام اریتره در استفاده از زور را محکوم کرد و خواستار پیروی از روش های مسالمت آمیز در حل اختلافات منطقه ای شد.
یمن می گوید اریتره در پانزدهم ماه جاری میلادی با دست زدن به یک تهاجم نظامی جزیره حنیش بزرک را به اشغال خود دراورد .
صنعا این اقدام اریتره رابه منزله تجاوز به حاکمیت وتمامیت ارضی یمن دانسته است .
گفتنی است قطر تهاجم نظامی اریتره به جزیره حنیش بزرک را محکوم کرده است و امارات عربی متحده خواستار حل مسالمت آمیز این بحران شده است.