ارتفاعات مشرف به خورد کابل به تصرف نیروهای دولت افغانستان در امد # کابل - ایرنا 6/9/74 برابر با 27 نوامبر 1995 نیروهای وفادار به برهان الدین ربانی رئیس جمهوری افغانستان موفق شدند ارتفاعات مشرف به منطقه خورد کابل در جنوب شرقی پایتخت این کشور را مجددا از گروه طالبان باز پس گیرند.
امر ا.. یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه بااعلام این مطلب گفت.. عملیات نیروهای دولتی که از شب گذشته اغاز شده همچنان ادامه دارد.
به گفته این سخنگو هواپیماهای نیروی هوایی دولت نیز تاصبح دوشنبه در چندین نوبت مواضع طالبان را بمباران کرده و در مجموع بیش از 50 نفر انان کشته و ده هاتن مجروح شده اند.
وی بدون ذکر تلفات و خسارات طرفداران دولت افزود.. در این عملیات حداقل پنج دستگاه تانک زرهی و خودرو طالبان نیز منهدم شده است و نیروهای دولتی سعی دارند باایجاد شکاف در صفوف گروه طالبان بخشی از نیروهای انان در زندان پلچرخی و بت خاک را به محاصره در اورند.
این سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد باتغییراتی که طی چند روز اخیر درسطح فرماندهی و ارایش نیروهای دولتی انجام گرفته است امادگی لازم برای انجام یک عملیات به منظور بازپس گیری جنوب شرقی کابل وجود دارد.
دولت افغانستان طی هفته گذشته بیش از ده کیلومتر از مواضع خود در جنوب شرقی کابل را در جنک باکروه طالبان از دست داد.
این سخنگو وزارت دفاع افغانستان همچنین دولت پاکستان رامسبب بمباران روز یکشنبه کابل که منجر به کشته شدن 37 نفر و مجروح شدن بیش از یکصد نفر گردید دانست و گفت.. تمام هواپیماهای سوخویی که در فرودگاه شیندند به دست گروه طالبان افتاد و غیر فعال بوده و توسط کارشناسان پاکستانی بازسازی شده اند.
جنگنده های سوخوی طالبان روزیکشنبه پنج نقطه مسکونی کابل را مورد حمله قراردادند که علاوه به برتلفات انسانی هشت واحد مسکونی به کلی ویران شد و چندین واحد دیگر نیز اسیب دید.