یک روزنامه پاکستانی :رژیم صهیونیستی درحل مناقشه خاور میانه کارشکنی می کند.
# اسلام اباد - ایرنا 6/9/74 برابر با 27 نوامبر 1995 یک روزنامه پاکستانی نوشت: رژیم صهیونیستی مایل به حل مناقشه خاورمیانه نیست و برای رسیدن به تمامی اهداف خود در راه امضای موافقت نامه صلح کارشکنی می کند.
روزنامه پرتیراژ جنک روز دوشنبه در سرمقاله ای با عنوان" اراده های غاصبانه صهیونیست ها" افزود : رژیم صهیونیتی باپشتیبانی قدرت های غربی بویژه آمریکا شرایط خود رابر فلسطینیان تحمیل می کند.
این روزنامه به سخنان اخیر شیمون پرز که گفته بود اسرییل به مرزهای قبل از جنک سال 1967 باز نمی گردد اشاره کرد و نوشت : معنای این مطلب این است که صهیونیست ها حاضر به تخلیه هیچ کدام از مناطق اشغال شده نیستند روزنامه جنک اضافه کرد: علت اصلی این موضع گیری ها حمایت های بی مورد و بی حساب قدرت های بزرک از صهیونیست ها است." روزنامه مذکور در پایان تاکیدکرد اگر قدرت های بزرک واقعاخواستار برقراری صلح در خاور میانه هستند باید مسایل خاورمیانه رابراساس اصول مسلم بین المللی حل کنند.