کاراته کاران ایرانی دراولین روزرقابتهای قهرمانی اسیا اقیانوسیه به پنج مدال دست یافتند # تهران - ایرنا 4/9/74 برابر با 25 نوامبر 1995 به گزارش فدراسیون کاراته ، تیم ملی کاراته سبک گوجوریو ایران که دررقابتهای قهرمانی اسیا واقیانوسیه این سب ک که درکوالالامپور مالزی شرکت دارد، دراولین روز این مسابقات دررشته کاتابه دومدال طلا، دونقره و یک برنزدست یافت .
دراین رقابتهاکه دررده های مختلف سنی برگزارمی شود کاراته کاران ایران به شرح زیر صاحب مدال شدند.
گروه سنی 9 تا13 سال مرتضی طوسی مدال طلاواکبرشیردل نقره گروه سنی 13 تا15 سال امیرفرازی مدال برنز گروه سنی 15 تا18 سال مجتبی عسگری مدال طلا خسروپورنجمی مدال نقره درهرگروه سنی از هرکشور دوکاراته کارمی توانندشرکت داشته باشند.
این مسابقات روزشنبه دررشته کومیته دنبال می شود.
/ع ک /