شش تن درجریان خشونت های روز جمعه کراچی پاکستان کشته شدند # اسلام اباد-- ایرنا 4/9/74 برابر با 25 نوامبر 1995 در جریان رویدادهای خشونت آمیز در کراچی پاکستان روز جمعه دست کم شش تن به ضرب گلوله از پای در امدند و هفت نفردیگر زخمی شدند.
به نوشته مطبوعات درجریان تبادل تیراندازی ماموران یک پاسگاه پلیس دراین شهر سه تن کشته و هفت نفر زخمی شدند .
سه تن نیز در رویدادهای دیگر درکراچی جان خود رااز دست دادند .
در همین حال پلیس و نیروهای امنیتی برای یافتن قاتلان برادر سروزیر ایالت سند حدود 500 تن را در کراچی بازداشت کردند.
نامبرده صبح پنجشنبه در کراچی هدف رگبارمسلسل عوامل مسلح قرار گرفت و به همراه دو تن دیگر کشته شد.
خشونت ها در کراچی عمدتا به جنبش قومی مهاجر عمده ترین گروه مخالف دولت در ایالت سند پاکستان نسبت داده می شود.