اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی در راه همبستگی و همکاری گام برمی دارند # لندن - ایرنا 29/8/74 برابر با 20 نوامبر 1995 در نشست امروز " دوشنبه " وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا در بروکسل موافقتنامه همبستگی و همکاری اتحادیه و رژیم صهیونیستی به امضا می رسد.
شیمون پرز نخست وزیر رژیم صهیونیستی، این موافقتامه را که باعث می شود تا اسراییل به بازارهای 15 کشور عضو اتحادیه اروپا به سهولت دسترسی پیدا کند امضا خواهد کرد.
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا همچنین تلاش خواهند کرد در مورد فراهم کردن زمینه وارد کردن محصولات کشاورزی ودامی اروپای شرقی به توافق دست یابند0 روابط اتحادیه اروپاباامریکا و روسیه و همچنین نحوه مشارکت کشورهای اروپایی در بازسازی یوگسلاوی سابق از دیگر موضوعات مورد بررسی وزیران امورخارجه اتحادیه اروپادر بروکسل خواهد بود0 در این نشست کمیسر تجاری اتحادیه می کوشد موافقت همه کشورهای عضو رادر جهت تقویت مناسبات تجاری و سیاسی با امریکا جلب کند.
در نشست ماه گذشته وزیران امورخارجه اتحادیه در لوکزامبورک/ فرانسه و بلژیک با این طرح مخالفت کردند اما انگلیس و المان از پیشنهاد کمیسر اروپا در جهت گسترش روابط با واشنگتن حمایت کردند0