رئیس جمهوری المان نسبت به اندیشیدن " اسلام به عنوان یک دشمن "هشدار داد # بن - ایرنا 12/8/74 برابر با 3 نوامبر 1995 رومان هرتزوک رئیس جمهوری المان مجددا نسبت به شیوع اندیشه "اسلام به عنوان یک دشمن " هشدار داده و گفت موضوع تفاهم دینی را جزء دستور کار خود قرارداده است .
رئیس جمهوری المان پنجشنبه شب در بن خطاب به خبرنگاران گفت همزبانی فرهنک های مختلف مهمترین مبارزه طلبی چند ده سال اتی است و احترام به فرهنک های دیگر باید مقبول افکار قرار گیرد .
وی افزود در عصری که مردم در پی یافتن پاسخهای ساده برای مسائل خود هستند اسلام به عنوان یک ائین جهانی می تواند به راحتی در حیطه عمل قرار گیرد .
رئیس جمهوری المان هشدار داد که نباید اسلام را به عنوان دشمن دانست .
وی تاکید کرد مصمم است تفاهم دینی را جزء امور روزمره خود قرار دهد .
هرتزوک با اعلام مخالفت خود با سناریوی نبرد فرهنک ها گفت اگر ما همچنان اجازه دهیم که یک چنین نبرد فرهنگی به عنوان اختلاف بزرک پس از پایان جنک سرد بر سر زبانها جاری و به تدریج مقبول افکار گردد این احتمال وجود خواهد داشت که نبرد فرهنگی تحقق یابد .
رئیس جمهوری المان همچنین گفت که قصد دارد در این راستا ماه دسامبر سال جاری میلادی با رهبران مسلمانان مقیم المان ملاقات و مذاکره کند .
هرتزوک با نامه ای از 60 نفر از نمایندگان امور سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی المان خواسته است تا پیشنهادهاو نظرات خود را برای بهبودی همزیستی انسانها با فرهنک های گوناگون ارائه دهند .