گسترش اعتراض گروه های اسلامی جمهوری اذربایجان علیه سیاست های ضد اسلامی دولت این کشور # مسکو - ایرنا 12/8/74 برابر با 3 نوامبر 1995 به نوشته روزنامه سیودنیه چاپ مسکو ممنوع شدن فعالیت حزب اسلامی جمهوری اذربایجان موجی از اعتراض محافل اسلامی رابر علیه سیاست دین زدایی دولت حیدرعلی اف رییس جمهور این کشوربر انگیخته است حاج علی اکرام یکی از رهبران این حزب در بیانیه ای ضمن انتقاد از این اقدام تاکید کرد سیاستی که دولت حیدر علی اف در پیش گرفته است رفاه و سعادت مردم را به همراه نخواهد داشت .
سیودنیه نوشت رهبران اسلامی جمهوری اذربایجان همچنین علی اف رامسوول فقر و نداری اهالی و اشتغال زنان و کودکان و دستفروشی درخیابان هامی دانند که دین اسلام این گونه اعمال را تحریم کرده است این روزنامه افزود انها همچنین بیانیه اخیر/رسول قلی اف/رهبرپارلمان جمهوری اذربایجان را به عنوان توهینی بزرک به قداست قران تلقی کرده اند سیودنیه به نقل ازمنابع مطلع گزارش داد گروه های اسلامی جمهوری اذربایجان به این گونه اعمال که به اعتقاد نها هدف مشترکی را تعقیب می کنند به انجام اقدمات هشداردهنده مانند تحریم انتخابات پارلمانی و رفراندوم قانون اساس جدیدتهدید کرده اند این گروه ها همچنین با اعتقاد به اسلامی بودن کشورشان خواستارتدوین قانون اساسی جدید بر پایه ارزش های اسلامی و گنجانده شدن موادی در تایید حق شرکت گروه های مذهبی در انتخابات پارلمانی هستند سیودنیه نوشت حاجی علی اکرام همچنین در اظهارات خود باتلقی کردن اسراییل به عنوان دشمن مشترک مسلمانان جهان خواستار قطع رابطه جمهوری اذربایجان با رژیم صهیونیستی شده است حاجی الله شکوز پاشازاده رییس اداره روحانیت ماوراقفقاز درباره این اختلاف گفته است حزب اسلامی جمهوری اذربایجان نه در جهت منافع یک کشور دیگر اسلامی بلکه در راه اعتلای منافع ملت خود کوشش می کند