تاکیدرهبرگرجستان برلزوم همکاری های مشترک باایران دراموربهداشت ودرمان # تفلیس - ایرنا 12/8/74 برابر با 3 نوامبر 1995 ادوارد شوارد نادزه رهبر گرجستان روز جمعه در دیدار باعلیرضا مرندی وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی ایران با ابراز رضایت از روند توسعه روابط دوکشور بر لزوم همکاری های دو جانبه در امور بهداشت ودرمان تاکید کرد رهبر گرجستان با ابلاغ گرمترین سلام های خود به اقای هاشمی رفسنجانی رییس جمهور اسلامی ایران افزود اساس تمامی همکاری های دو کشور در سفرموفق ریاست جمهوری اسلامی ایران به گرجستان گذاشته شده است و این دیدار برای ما جنبه تاریخی دارد.
وی با اشاره به انجام اصلاحات در سیستم بهداشت گرجستان تاکید کرد همکاری در این امور یکی از سر فصل های مهم گسترش روابط دو کشور است و گرجستان در این مورد امادگی کامل خود را اعلام می کند وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی ایران نیز با ابلاغ سلام رئیس جمهوری ایران تاکید کرد ایران همواره علاقه مندهمکاری با گرجستان در زمینه های بهداشتی پزشکی و داروی بوده و تاکنون به توافق های مهمی دست یافته است .
وی ضمن تبریک به مناسبت تصویب قانون اساسی جدید جمهوری گرجستان مراتب دعوت رسمی هاشمی رفسنجانی از شواردنادزه برای انجام سفری رسمی به ایران را ابلاغ کرد.
رهبر گرجستان ضمن تشکر از این دعوت اعلام کرد که در اولین زمان مناسب به تهران سفر خواهد کرد.
مرندی همچنین پنج شنبه شب در دیدار با منقارشویلی کفیل نخست وزیری گرجستان زمینه های توسعه روابط دوکشور در امور بهداشتی درمانی و اموزش پزشکی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی همچنین روز پنج شنبه در دیدار با اعضاء اکادمی علوم پزشکی گرجستان گزارشی را از اخرین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در امور بهداشت و درمان را ارائه کرد.