خرسندی امریکا از رای منفی ازبکستان به قطعنامه ضرورت لغو تحریم امریکا علیه کوبا # سازمان ملل - ایرنا 12/8/74 برابر با سوم نوامبر 1995 سخنگوی وزارت خارجه امریکا از رای منفی ازبکستان به قطعنامه ضرورت لغو تحریمهای یک جانبه امریکا علیه کوبا استقبال کرد و روابط واشتگتن بادولت تاشکند راعالی و روبه توسعه توصیف کرد .
این قطعنامه درجلسه صبح روز پنجشنبه پنجاهمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با 117 رای موافق 3 مخالف / امریکا ، اسرائیل و ازبکستان / و 38 رای ممتنع به تصویب رسید .
قطعنامه ضرورت لغو تحریمهای یکجانبه امریکا علیه کوبا چهارمین سال است که درمجمع عمومی سازمان ملل تصویب می شود . ازبکستان اولین باراست که به امریکا و اسرائیل تنها مخالفان ان می پیوندد .
نیکلاس برنز درمصاحبه مطبوعاتی روز پنجشنبه خود ابراز تاسف عمیق دولت امریکا رااز تصویب این قطعنامه درمجمع عمومی سازمان ملل ابراز داشت و افزود : این یک مسئله دوجانبه بین امریکا و کوبا است که نباید دریک مجمع چند جانبه همچون سازمان ملل مورد بررسی قرارگیرد .
وی افزود : دولت امریکا تنظیم روابط تجاری امریکا بادیگر کشورها را حق مسلم خود می داند و این روابط رابراساس سیاست خارجی خود تنظیم می