خانه های سازمانی پلیس استانبول بابمبهای اتش زابه اتش کشیده شد # انکارا- ایرنا25/6/74 برابر با16 سپتامبر 1995 انفجارپنج بمب اتش زادرمحل پارکینک خانه های سازمانی پلیس استانبول موجب بروز اتش سوزی شد و سه خودرو را منهدم کرد به گزارش اناتولی این حادثه بامداد روز شنبه در محل خانه های سازمانی پلیس استانبول در منطقه/سیران تپه/دراستانبول صورت گرفت 0 اناتولی افزود 6 بمب اتش زای دیگر که عمل نکرده بودند توسط مامورین پلیس کشف و خنثی شد0 هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته است0 پلیس استانبول بمنظور شناسائی و دستگیری عاملین حادثه عملیات وسیعی رادرسطح شهر استانبول اغاز کرده است0