۱۴ شهریور ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5844096
۰ نفر
وزیرامورخارجه تونس بارئیس جمهورسوریه دیدارکرد.
# دمشق - ایرنا14/6/74 برابر با 5 سپتامبر 1995 حبیب بن یحیی وزیرامورخارجه تونس روزسه شنبه دردمشق باحافظ اسد رئیس جمهورسوریه دیدارکرد.
دراین دیدارپیام زین العابدین بن علی رئیس جمهورتونس درباره جهان عرب تسلیم حافظ اسدشدودرموردروابط دوجانبه وتوسعه همکاریهای بین تونس وسوریه بحث وگفت وگو بعمل امد.
وزیرامورخارجه تونس همچنین شب گذشته بافاروق الشرع وزیرامورخارجه سوریه دیداروگفت وگو کرد.