یک روزنامه نروژی : شبکه قاچاق مواد مخدر منافقین درنروژمنهدم شد # تهران - ایرنا14/6/74 برابر با 5 سپتامبر 1995 روزنامه "وردنزگتک "چاپ نروژ نوشت :باکشف 5 کیلوگرم هروئین از یک عضو بلندپایه سازمان منافقین ،شبکه توزیع مواد مخدر این گروهک درنروژ منهدم شد.
این روزنامه به نقل از مقامات دولتی افزود:رهبر شبکه قاچاق مواد مخدرمنافقین درنروژبه هلند متواری شده است وپلیس نروژ برای استرداد وی ازپلیس بین المللی و دولت هلند تقاضای همکاری کرده است .
"وردنزگتک "از آوردن اسامی رهبر فراری شبکه قاچاق مواد مخدر و قاچاقچی دستگیر شده خودداری کرد اما یاد اور شد که "منافق بازداشت شده در بازجویی های خود اعتراف کرده است که درآمد ناشی از هروئین را جهت خرید سلاح و انجام عملیات تروریستی برای سرنگونی دولت ایران استفاده می کرده است .
به نوشته این روزنامه "با توجه به اینکه تعدادی از دولتمردان نروژی معتقدند که باید به معتادین به هروئین به صورت جیره بندی هروئین داده شود این سازمان نیز از موقعیت استفاده نموده و به توزیع هروئین درسطح گسترده ای در نروژ به عنوان یک منبع درامد مالی اقدام کرده است .
تلویزیون نروژ اخیرا فیلمی از عملیات تروریستی منافقین علیه مردم بیگناه درمرز ایران به نمایش گذاشت . این فیلم باهمکاری تلویزیون این کشورو با کمک مالی دولت نروژ تهیه و پخش گردید .
دولت نروژ تعدادی از منافقین را پناه داده و از آنها حمایت مالی می کند.