رئیس جمهوری ایران از نمایشگاه تخصصی سیستمها و تجهیزات آبیاری تحت فشاردرتهران باز دید کرد # تهران - ایرنا14/6/74 برابر با 5 سپتامبر 1995 هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز/سه شنبه/از نمایشگاه تخصصی سیستم هاوتجهیزات آبیاری تحت فشار درتهران بازدید کرد.
دراین نمایشگاه تخصصی بیش از 50 واحد صنعتی تولیدکننده تجهیزات و قطعات مورد نیاز سیستمهای ابیاری تحت فشار محصولات خود را به نمایش گذاشته اند.
نمایشگاه سیستمها و تجهیزات آبیاری تحت فشار برای نخستین بار به صورت تخصصی از سوی وزارت صنایع برگزار می شود.
این نمایشگاه درفضایی به مساحت 3 هزار متر مربع درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران تشکیل شده است اصلاح سیستمهای آبیاری سنتی و به کارگیری تجهیزات مدرن آبیاری نظیر سیستمهای تحت فشار بارانی ،قطره ای و "تراوا" ازجمله برنامه های مهم و زیر بنایی دولت برای استفاده بهینه از منابع آب و افزایش بهره وری دربخش کشاورزی است .