هواپیماهای طالبان بر فراز نیمروز و فراه به پروازدر امدند.
# مشهد- ایرنا 3/4/74 برابر با 24 ژوئن 1995 منابع افغانی در شهرستان مشهد /شمال شرق ایران / می گویند دو فروند هواپیمای جنگی گروه طالبان اواخرهفته گذشته بر فراز استان نیمروز و فراه به پرواز درامدند و تهدید کرده اندکه مجدداچنین پروازهایی را انجام خواهند داد0 این منابع گفتند درپی پرواز این هواپیماها نیروهای اسماعیل خان/استاندار هرات ومتخد ربانی رییس جمهوری افغانستان /به سوی انان تیراندازی کردند اما صدمه ای به هواپیماهای طالبان وارد نشد.
پرواز هواپیماهای جنگی طالبان بر فراز استان های تحت حاکمیت دولت درحالی انجام می شود که یکی از سخنگویان این گروه به کشورهاهشدارداده بود تا برای پرواز هواپیماهای خود بر فراز مناطق تحت حاکمیت از انان کسب اجازه کنند.
گفته می شود توان این گروه که تا کنون دارای 16 فروند هواپیما بوده اکنون افزایش یافته است0