دیلی تلگراف :داگلاس هرد درترمیم اینده کابینه برای کناره گیری اماده شده است 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - ایرنا 1/4/74 برابر با 22 ژوئن 1995 داگلاس هرد وزیر امور خارجه انگلیس اماده است در زمان ترمیم احتمالی کابینه دولت در ماه اینده از پست خود کناره گیری کند0 روزنامه دیلی تلگراف نوشت وزیر خارجه انگلیس حاضر است از مقام خود استعفا کند تا جان میجر نخست وزیر این کشور بتواند جهت گیری سخت تری در قبال اتحادیه اروپا به کابینه دولت بدهد0 جان میجر احتمالا در ماه اینده به جابجایی اعضای کابینه و ترمیم هیات دولت دست خواهد زد و مقامات حزب محافظه کار اطمینان دارند در ان زمان به دوران 6 ساله مسئولیت وزیر خارجه خاتمه داده خواهد شد0 دیلی تلگراف اضافه کرد داگلاس هرد پیش از این به نزدیکان خود گفته بود که تا زمانی که موقعیت جان میجر به مخاطره نیفتد/ به مسئولیت خود عمل می کند0 به نوشته این روزنامه جان میجر در پاییز گذشته با جدال و رقابت برای حفظ پست رهبری حزب محافظه کار روبرو خواهد شد و در صورتی که هرد پیش از ان کناره گیری کند / جبهه مخالفین نخست وزیر که عمدتا در مورد مسایل مربوط به اروپابا دولت اختلاف نظر دارند تضعیف خواهد شد0 در مقایسه با برخی از اعضای کابینه انگلیس مانند کنیث کلارک وزیر بودجه/ داگلاس هرد از حامیان پرو پا قرص اتحادیه اروپا به شمار می رود و به عقیده برخی صاحبنظران موضع متفاوتی با اکثریت حزب محافظه کار که نسبت به اینده اتحادیه اروپا تردید دارند/ اتخاذ کرده است0 موضوع کناره گیری داگلاس هرد از پست وزارت امور خارجه انگلیس در یک سال گذشته مطرح بوده و او همواره این امکان را مطرح کرده است0 به عقیده مقامات حزب محافظه کار جانشین احتمالی وی مالکوم ریفکیند وزیر دفاع انگلیس خواهد بود اگرچه مخالفین اروپایی در حزب از مایکل پورتیلو وزیر کار یا پیتر لیلی وزیر رفاه اجتماعی حمایت بیشتری می کنند0