رییس شورای اسقفی رم:اسلام به عنوان دومین دین جهان نمی تواند نادیده گرفته شود # رم - ایرنا1/4/74 برابر با22 ژوئن 1995 رییس شورای اسقفی رم گفت اسلام به عنوان دومین دین ایتالیا و جهان نمی تواند نادیده گرفته شود.
مون سینیور /کلمنته ریوا/ رییس شورای اسقفی پایتخت ایتالیاروز چهارشنبه طی مراسم افتتاح مرکز فرهنگی اسلامی رم درمصاحبه ای با ایرنا ضمن اعلام این مطلب گفت جهان کاتولیک از گشایش مسجد در قلب مسیحیت خوشحال است .
وی اظهار امیدواری کرد که اغاز فعالیت مرکز فرهنگی اسلامی رم به گفتگوی بین الادیان الهی کمک کند.
رییس شورای اسقفی رم گفت چه بسا در پی ابتکارات تفاهم آمیز علمای اسلام و مسیحیت روزی بتوان در عربستان کلیساساخت.
/ریوا/ در پایان با لحنی جدی تاکید کرد که که اگر روزی مسلمانان ساکن رم بخواهند در یکی از سالن های واتیکان نمازبگزارند بدانها اجازه داده خواهد شد.
مرکز فرهنگی اسلامی رم که ساخت ان از یازده سال پیش شروع شده بود روز چهارشنبه در حضور رییس جمهور ایتالیا و مقامات واتیکان رسماافتتاح شد.
این مرکز در برگیرنده بزرگترین مسجد اروپا است.