رهبر ناراضیان حزب کنگره هند خواستار تحقیق در مورد حادثه چرار شریف شد # دهلی نو - ایرنا 29/3/74 برابر با 19 ژوئن 1995 رهبر ناراضیان حزب کنگره هند خواستار تحقیق در مورد حادثه اتش سوزی 21 اردیبهشت ماه شهر چرار شریف شد.
در پی درگیری بین نیروهای امنیتی هند و مبارزان محاصره شده در چرار شریف این شهر به اتش کشیده شد و ارامگاه شیخ نورالدین ولی و بیش از 1500 باب منزل و مغازه در اتش سوخت.
" ارجون سینک که " همراه با " ان. دی. تیواری " و تعداد دیگری از رهبران حزب حاکم کنگره ماه گذشته از این حزب جدا شدامروز / دوشنبه / در یک کنفرانس مطبوعاتی در سرینگر گفت تا کنون معلوم نشده که چه کسی مسوول این اتش سوزی است .
وی افزود ناراسیما رائو نخست وزیر هند تقاضای گروه های مختلف برای تحقیق در مورد حادثه مذکور را نشنیده گرفته است سینک که قبلا وزیر توسعه منابع انسانی هند بود افزود تنها انجام تحقیقات می تواند مسوول این حادثه غم انگیز را مشخض کند.
وی گفت رائو باید از چرار شریف دیدار می کرد و پیامد این حادثه را از نزدیک می دید انگاه تقاضای مردم برای تحقیق درباره ان را رد می کرد.