۲۹ خرداد ۱۳۷۴،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5836915
۰ نفر
وزیر خارجه سودان ازضعف اعراب درمقابل اسراییل انتقادکرد # خارطوم - ایرنا 29/3/74 برابر با 19 ژوئن 1995 وزیر خارجه سودان طرح اسلامی امروزی در جهان را خطر جدی برای وجود صهیونیستها در سرزمین اشغالی دانست واز ضعف اعراب دربرابراسراییل انتقادکرد.
علی عثمان طه یکشنبه شب درگردهمایی مرکز بررسیهای استراتژیک سودان در خارطوم طی سخنانی تحت عنوان / سیاست خارجی سودان/ این موضوع را عنوان کرد وی با اشاره به سیاست خارجی رژیم صهیونیستی در سازش با کشورهای عربی به صورت انفرادی گفت پشتیبان این سیاست تبلیغات هجومی صهیونیستها علیه اسلام است.
وزیر خارجه سودان ضمن تشریح سیاست خارجی سودان گفت که اصول این سیاست شناسایی مرزهای جغرافیایی و احترام به حاکمیتها وعدم دخالت در امور دیگر کشورهاست.
این مقام سودانی امریکا را عامل تحریک کشورهای همجوار علیه سودان دانست و گفت / امریکا از طریق جعل اطلاعات علیه سودان توطئه چینی می کند/.
وی تیرگی روابط سودان با اوگاندا و اریتره ر انمونه ای ازطرحهای امریکا و غرب برای به انزوا کشاندن سودان و برافروختن اتش فتنه ها توصیف کرد.
به گفته وزیر خارجه سودان داشتن یک رهبری اسلامی در جهان اسلام و رسیدن به وحدت اسلامی همه جانبه امری ایده ال است اماباید واقعیتها را نیز در نظر گرفت.
وی تاکید کرد که اختلاف مسلمانان در جوامع مختلف امری اجتناب ناپذیر است اما در عین حال با وحدت عقیدتی انها منافات ندارد.
این شخضیت سودانی ضمن تشریح تاریخچه حرکت اسلامی در سودان اعتقاد برخی مبنی بر ضرورت جدا شدن جنوب سودان با ویژگیهای فرهنگی و دینی خاص خود از شمال ان برای حفظ اسلام را رد کردو گفت / باشیوه فدرالیته و بر اساس تعالیم مکتب اسلام می توان مشکل جنوب را حل کرد/.
از سوی دیگر تیجانی عبد القادر شخضیت معروف و استاد علوم سیاسی دانشگاه خارطوم طی سخنانی گفت که سودان اولویت همکاری را بایدبه کشورهای افریقایی بدهد.
وی یکی از علل نفوذ صهیونیزم در قاره افریقا را نبودن طرح عربی و اسلامی برای این قاره توصیف کرد.
تیجانی در پایان بر پوشش اقتصادی قاره افریقا توسط کشورهای این قاره و گسترش همکاریهای تجاری بین کشورهای افریقایی به جای کشورهای غربی تاکید کرد.