دیدار سرپرست سفارت ایران در باکو با وزیر امنیت جمهوری اذربایجان # باکو - ایرنا18/3/74 برابر با 8 ژوئن 1995 محمد طاهری سرپرست موقت سفارت ایران در باکو روزپنجشنبه در دیدار با نامیک عباس اف وزیر امنیت ملی جمهوری اذربایجان خواستاررسیدگی به مشکلات امنیتی اتباع ایرانی در این جمهوری شد.
طاهری بااشاره به سرقت اموال از دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره ) یک تشکیلات خیریه ایرانی فعال درباکو و وقوع چند حادثه دیگرعلیه ایرانیان در این جمهوری برلزوم توجه ویژه مقامات این جمهوری به حفظ مال و جان اتباع ایرانی تاکید کرد.
وی همچنین حادثه گم شدن یک کارمند محلی سفارت ایران درباکو را نیز قابل تامل دانست و خواستار پی گیری جدی این حادثه از سوی مقامات امنیتی جمهوری اذربایجان شد.
نامیک عباس اف ضمن دادن قول مساعد برای پی گیری حوادث مذکور امادگی جمهوری اذربایجان را برای همکاری های امنیتی با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
فائق کریم اف کارمند محلی بخش خدمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو اوایل ماه جاری بعد از بیرون امدن از محل کار خودناپدید شده است.