تعداد تیم های خارجی شرکت کننده درمسابقه های کشتی روزجهانی کودک به7تیم رسید # تهران -- ایرنا 9/3/74 برابر با 30 مه 1995 باورود تیم های البانی وافغانستان برای شرکت درمسابقه های کشتی روز جهانی کودک در زنجان/در شمال غربی استان تهران /تعداد تیم های حاضردراین مسابقه هابه7 تیم رسید.
پیش از این تیم های قرقیزستان، ارمنستان، اذربایجان، تاجیکستان و ترکمنستان برای شرکت در این مسابقه ها وارد ایران شده بودند.
مسابقه های کشتی روز جهانی کودک از روز چهارشنبه به مدت 4 روز در شهرستان زنجان برگزار خواهد شد.