برای نخستین باردر ایران پیوند غده فوق کلیوی به مغز با موفقیت انجام شد # شیراز - ایرنا1/3/74 برابر با22می 1995 برای نخستین بار در ایران پیوند بخش هسته ای غده فوق کلیوی به مغز برای درمان بیماری پارکینسون روز یکشنبه دربیمارستان شهید بهشتی شیراز /جنوب ایران /باموفقیت انجام شد.
سرپرست تیم پزشکی جراحی بیمارستان شهید بهشتی شیراز گفت با انجام این عمل که ده ساعت طول کشید قسمتی از غده ادرنال فوق کلیوی به قطر یک میلیمتر جدا و به مغز بیمار پیوند زده شد.
دکتر موسی تقی پور افزود وضعیت کنونی بیمار 54 ساله رضایت بخش است و نتیجه نهایی درمان بیماری سه ماه بعد مشخص می شود.
این پیوند برای نخستین بار هشت سال قبل در مکزیک و پس از ان در امریکا، ژاپن ، انگلیس ، مجارستان و کشورهای اروپایی انجام شد.
بیماری پارکینسون که بیشتر در مردان متداول است و در سنین میان سالی وکهولت مشاهده می شود به صورت لرزش و سفتی عضلات و عدم توانایی بیمار برای راه رفتن نمایان می شود.