تظاهرات اعتراض آمیز برای ششمین روز متوالی در ایالت جامو و کشمیر هند ادامه یافت # دهلی نو - ایرنا 24 اسفند 1375 برابر با 14 مارس 1997 ناآرامی و تظاهرات دراکثر شهرهای ایالت جامو و کشمیر روز جمعه نیز برای ششمین روز متوالی ادامه داشت.
مسلمانان روز جمعه در سرینگر و دیگر شهرهای این ایالت در اعتراض به پافشاری رییس دیوان عالی آمریکا برای برجای ماندن تمثال حضرت محمد(ص ) روی دیوار دیوان یادشده به خیابانها ریختند و با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی ، آدمک بیل کلینتون را به آتش کشیدند.
در پی تظاهرات مردم ، موسسات آموزشی ، اداره های دولتی و مغازه های شهر سرینگر تعطیل و رفت و آمد خودروهای عمومی نیز متوقف شد.
پلیس ایالتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک آور و شلیک هوایی استفاده کرد.
عمر فاروق رییس کنفرانس حریت کشمیر با ارسال نامه ای به فرانک ویسنر سفیر آمریکا در دهلی نو ، از وی خواسته که مراتب اعتراض مردم کشمیر را به دولت واشنگتن اعلام کند.
* 40 *