مسئولیت کلیه پروازهای داخلی در ایران به یک شرکت خصوصی واگذار می شود # اصفهان - ایرنا 18 اسفند 1375 برابر با هشتم مارس 1997 وزیرراه و ترابری ایران ، گفت : بزودی مسئولیت کلیه پروازهای داخلی به عهده شرکت خصوصی "ار تور" گذارده می شود.
" اکبر ترکان" افزود: به این ترتیب ، توان اصلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران صرف پروازهای خارجی خواهد شد.
وی به زمان دقیق اجرای این طرح ، اشاره ای نکرد.
وزیرراه وترابری ایران گفت : هم اکنون 10 هزار و 700 صندلی هواپیما در کشور موجود است که براساس استانداردهای جهانی ، این رقم باید به 60 هزار صندلی افزایش یابد .
وی گفت : برای جبران این کمبود ، برنامه ساخت 80 فروند هواپیمای توربوجت 60 نفره در اصفهان و ساخت 50 فروند هواپیمای جت 120 نفره در تهران پیش بینی شده و بقیه نیاز به صورت خرید و اجاره هواپیماهای خارجی تامین خواهد شد.