یک روزنامه سوری : ارایش نیروهای اسراییلی در کرانه باختری برای انحراف افکار عمومی است # دمشق - ایرنا 18 اسفند 1375 برابر با هشتم مارس 1997 روزنامه سوری "تشرین"نوشت : تجدید ارایش نیروهای اسراییلی در کرانه باختری رود اردن برای انحراف افکار جهانیان از شهرک سازی در قدس است .
"تشرین" روز شنبه نوشت : شهرک سازی در کوه "ابوغنیم" واقع در "قدس شرقی" درچهارچوب طرح جداسازی این شهر با دیگر شهرهای فلسطینی است .
این روزنامه هشدار داد: اسراییل در صدد ادامه اشغال قدس و خارج ساختن آن از چهارچوب گفت و گو با طرف فلسطینی است.