شورای امنیت نگرانی هود را از وخامت اوضاع در شرق زییر اعلام کرد # سازمان ملل - ایرنا 18 اسفند 1375 برابر با هشتم مارس 1997 شورای امنیت به دنبال دریافت گزارشی ازسوی دبیرکل سازمان ملل مراتب نگرانی خود را از اوضاع روبه وخامت منطقه دریاچه بزرک و به ویژه شرق زییر اعلام کرد.
" کوفی انان " روز جمعه باارائه گزارشی به شورای امنیت ضمن ابراز نگرانی ازاوضاع منطقه دریاچه بزرک درافریقاخواستار اقدامی فوری برای برقراری اتش بس در منازعات شرق زییر شد.
دراعلامیه ای که درجلسه رسمی بعدازظهر روزجمعه شورای امنیت توسط "زبیگنیو ولوسوویچ " رییس شورا قرائت شد از طرح 5 ماده ای سازمان ملل برای برقراری صلح درشرق زییر حمایت کامل به عمل امده و از تایید این طرح توسط سازمان وحدت افریقاابراز مسرت شده است .
طرح صلح 5 ماده ای سازمان ملل روز 30 بهمن باصدور قطعنامه 1097 شورای امنیت به تصویب رسید و سازمان وحدت افریقا در شصت و پنجمین اجلاس عادی شورای وزیران خود که از تاریخ 6 تا 10 اسفند در طرابلس لیبی برگزار شد ان را مورد تایید قرارداد.
شورای امنیت از اینکه دولت زییر اعلام کرده طرح صلح سازمان ملل را پذیرفته ابراز مسرت کرد و از اتحادیه نیروهای دموکراتیک ازادیبخش کنگو ـ زییر خواست قطعنامه 1097 را در کلیت ان و به ویژه قطع فوری مخاصمه را بپذیرند واز دوطرف منازعه درخواست کرد تمام مواد این قطعنامه رابدون تاخیر به اجرا دراورند.
* 40 *