کمونیست های روسیه به انتصاب چوبایس به عنوان معاون اول نخست وزیر این کشور اعتراض کردند # مسکو - ایرنا 18 اسفند 1375 برابر با هشتم مارس 1997 کمونیست ها از اولین لحظات انتصاب آناتولی چوبایس رییس دفتر یلتسین به عنوان معاون اول نخست وزیر روسیه اعتراض شدید خود را به این تصمیم بوریس یلتسین ابراز داشتند.
چوبایس که در سال های اولیه اصلاحات مسوول امور خصوصی سازی بود و شامگاه روز جمعه به عنوان معاون اول نخست وزیر منصوب شد از سوی کمونیست ها به غارت سرمایه های روسیه متهم می شود.
گنادی زوگانف رهبر حزب کمونیست روسیه تاکید کرد که چوبایس عامل درد و رنج قربانیان روند خصوصی سازی در روسیه می باشد.
وی گفت تصمیم یلتسین در بازگرداندن چوبایس به ترکیب هیات دولت روسیه باعث رنج و عذاب اهالی روسیه و بدتر شدن اوضاع کنونی در روسیه خواهد شد.
گنادی سلزنیف رییس دوما و یکی از مسوولان ارشد حزب کمونیست نیز ضمن ابرازتاسف از انتصاب چوبایس گفت تصمیم یلتسین باعث رنج و ماتم تمام اهالی روسیه می باشد.
وی گفت یلتسین بخوبی می داند که دوما ، اکثر سناتورهای روسیه و اهالی روسیه چه طرز فکری و برداشتی از آناتولی چوبایس دارند.
سلزنیف تاکید کرد در آخرین دیدار با یلتسین به وی هشدار داده بودم که چوبایس چه نقش منفی ای در حیات سیاسی روسیه دارد .
وی افزود عملکرد چوبایس باعث غارت سرمایه های صنعتی روسیه شد و اگر چنین چپاولی در باره زمین اعمال نشده است همگی یه بهای مخالفت دوما با تصویب قانون آزادی نقل وانتقال آن در روسیه می باشد.
رییس دوما گفت چوبایس باید شرمنده و خجل باشد زیرا در روند خصوصی سازی به اهالی روسیه قول داده بود که به هریک از انها دو دستکاه (خودروی ) ولگا تعلق خواهد گرفت .
سلزنیف تاکید کرد انتصاب چوبایس به رودررویی هرچه بیشتر دوما با دولت روسیه منجر خواهد شد.
ویکتور ایلیوخین رییس کمیسیون امورامنیت دوما نیز تاکید کرد که بروی کار آمدن چوبایس به اظهار عدم اعتماد دوما به هیات دولت منجر خواهد شد.
وی درباره امکان انحلال دوما از سوی یلتسین در صورت ابراز عدم اعتماد به یلتسین تاکید کرد رییس جمهور فقط در صورتی که دوما ظرف سه ماه دوبار به دولت منتصب شده وی رای عدم اعتماد دهد ، می تواند ان را برکنار یا به انحلال دوما دست بزند.
در این حال آناتولی چوبایس در اولین مصاحبه خود پس از انتصاب خود به اینترفاکس گفت با آنکه می داند در چه زمان سختی به عنوان معاون اول نخست وزیر منصوب شده اما برنامه مدونی را برای پیشرفت امور و بهبود وضعیت روسیه آماده کرده است .
* 40 *