ژاپن ،گفت وگوهای پرو با کوبا برای حل بحران گروگانگیری را"مفید"دانست # توکیو - ایرنا 14 اسفند 1375 برابر با چهارم مارس 1997 وزیرامورخارجه ژاپن، گفت وگوهای روسای جمهوری پرو و کوبابرای چاره اندیشی در زمینه پایان دادن به بحران گروگانگیری در لیما را "مفید" دانست .
" آکی هیکو ایکیدا " روز سه شنبه به خبرنگاران گفت : تلاشهای " آلبرتو فوجی موری " برای یافتن کشوری که حاضر باشد گروگانگیران عضو گروه چپگرای "توپاک آمارو" را بپذیرد قابل تحسین و ارزشمند است.
وی افزود : توکیو منتظر واکنش گروگانگیران در جریان گفت وگوهای مستقیم با دولت پرو در این زمینه است.
وزیر خارجه ژاپن گفت : توکیو درصورت نیاز هرگونه اقدامی را در حمایت از رییس جمهوری پرو در این زمینه انجام خواهد داد.
جنبش انقلابی توپاک امارو 27 اذرماه گذشته با تصرف اقامتگاه سفیر ژاپن در لیما افزون بر 400 نفر را به گروگان گرفتند.
این گروه چپگرا که هنوز72 نفر را دراختیار دارند ازادی انان را منوط به رهایی همفکرانشان از زندانهای پرو و سایر کشورهای امریکای لاتین کرده اند.
دولت پرو بااین خواسته مخالفت کرده،اماگفته است در صورت رهایی گروگانها حاضر است به انان اجازه خروج از کشور دهد.
" فیدل کاسترو" رییس جمهوری کوبا روز دوشنبه در دیدار با رییس جمهوری پرو گفته است که اگر لیما و توکیو از هاوانا بخواهند او به گروه " توپاک امارو " پناهندگی خواهد داد.
* 40 *