نامه وزیر ارشاد اسلامی ایران درباره مجازات مسببین آتش سوزی خانه فرهنک لاهور دریک روزنامه پاکستان انعکاس یافت # تهران - ایرنا 17 بهمن 1375 برابر با پنجم فوریه 1997 روزنامه پاکستانی "نوای وقت " نوشت :"وزیر فرهنک ایران "، خواستار مجازات مسببین آتش سوزی خانه فرهنک لاهور و پرداخت خسارات وارده شده است.
این روزنامه به نقل از یک اعلامیه خانه فرهنک اسلام آباد افزود:نامه سید مصطفی میرسلیم وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی ایران از سوی خانه فرهنک اسلام آباد به دکتر"اس .ام .باقر"معاون فرهنک پاکستان داده شد.
دراین نامه با اشاره به اینکه خانه فرهنک لاهور ،میراث فرهنگی مشترک دو کشوربوده آمده است :بعضی از عناصر می خواهند این فضای سالم وبرادرانه رابه فضایی تشنج آمیز مبدل نمایندوباوجود آنکه پیش ازاین نماینده فرهنگی ایران را به قتل رسانده اند اما علیه متهمان قتل وی تاکنون هیچ عملی صورت نگرفته است .
دراین نامه تاکیدشده است : هدف از این عملیات تیره ساختن روابط عمیق و دوستانه دو کشور است ودرخواست دولت و مردم ما این است که متهمان حمله به خانه فرهنک لاهور را فوری دستگیر وبه مجازات برسند و خسارات وارده به مرکز فرهنگی نیزپرداخت شود واقدام لازم برای گشایش دوباره و سریع آن به عمل آید.
* 40 *